Bach Bloesem ROCK WATER NR 27 Bekijk groter

Bach Bloesem ROCK WATER NR 27

Nieuw product

NR 27 Rock Water - Bronwater

Hard voor zichzelf, streng in principes, perfectionistisch

Meer details

Meer informatie

Star, Onbuigzaam, Perfectionistisch, Zelfverloochening, zelfonderdrukking

Rock Water helpt bij volgende symptomen

  • Perfectionistisch
  • Starre levenshouding
  • Sobere levenswijze
  • Zelfontkenning
  • Voorbeeld stellen
  • Zelfingenomen

Algemeen

Mensen die Rock Water nodig hebben leggen zichzelf regels op waar ze zich aan moeten houden. Ze streven naar perfectie en willen een voorbeeld zijn voor anderen. 
Ze hebben moeite met ontspanning. Ze zijn hard voor zichzelf en staan zichzelf niet toe te genieten.
Ze negeren hun werkelijke behoeften en martelen zichzelf door zelfopgelegde regels en hoge eisen. 

Kinderen

Kinderen die Rock Water nodig hebben zijn kinderen met een ijzeren discipline. Ze houden zich aan zelf opgelegde regels en wijken daar niet van af. Door dit starre en onbuigzaam gedrag ontzeggen ze zich veel pleziertjes. 

Dieren

Een dier dat Rock Water nodig heeft houdt er niet van om onbezorgd te spelen of te knuffelen. Het houdt er een strak schema op na en weet precies wanneer het etenstijd is of wanneer het tijd is voor de wandeling of wanneer het baasje thuis komt van het werk. 
Het dier raakt uit evenwicht wanneer er van deze rituelen wordt afgeweken.

Rock Water 

Geeft aanpassingsvermogen, flexibiliteit en innerlijke vrijheid. Je leert te drijven op de stroom van het leven.  Je staat open voor nieuwe ervaringen en inzichten, en kan je eigen mening aanpassen.  Je wordt zachter voor jezelf ervaart weer levensvreugde. Je levensopvatting verruimd en je past je aan, aan de natuurlijke loop van het leven. Je gaat losser met je principes om en geeft toe aan de geneugten van het leven.
Rock Water verlicht spierspanning (nek en schouders) 

Affirmatie

'Ik drijf mee op de stroom van het leven'