Bach Bloesem BEECH NR 3

Nieuw product

NR 3 Beech - Beuk

Intolerant, kritisch veroordelen

Meer details

Meer informatie

Intolerant, Kritisch, Arrogant, Weinig empathisch

Beech helpt bij volgende symptomen

  • Kritisch
  • Onverdraagzaamheid
  • Weinig empathie
  • Weinig respect voor anderen
  • Verdringt emoties
  • Chagrijnig
  • Het is altijd iemand anders' schuld

Algemeen

Mensen die Beech nodig hebben zijn intolerant en kritisch ten op zichte van hun medemensen.
Ze oordelen en veroordelen en zijn vaak cynisch, spottend en arrogant. Ze kunnen zich moeilijk verplaatsen in anderen en ze hebben weinig of geen empathie. Ze hebben een sterk superioriteitsgevoel, zijn overtuigd van hun gelijk en raken gauw geïrriteerd over de (on)hebbelijkheden en gewoonten van anderen.

Kinderen

Een 'beech' kind stoort zich aan kinderen die anders zijn of (in zijn ogen) minder intelligent zijn. Hij/zij kijkt op deze kinderen neer. Vaak worden ze door hem/haar gepest en gekleineerd.
Andere kinderen pesten.
Ergert zich aan andere kinderen.
Kijkt neer op kinderen die hij dom vindt,soms komt dit omdat hij zich gekleineerd voelt door oudere broer of zus (zonder boosaardig te zijn).
Onverdraagzaam, snel kritiek hebben.
Verdringt emoties door stijfkoppigheid, gauw geïrriteerd zijn.
Of het nu om spelletjes gaat, school of hobby, ze zijn er van overtuigd dat hun manier de beste is.
Bij het ouder worden kan onverdraagzaamheid zich uiten in sarcasme en opstandigheid.

Dieren

Een 'beech' dier sluit zichzelf af voor vriendelijkheid (soms door verwaarlozing of mishandeling) om zichzelf te beschermen. Ze staan wantrouwend jegens mensen en zijn onverdraagzaam en soms agressief. Hardhandig aanpakken en straffen heeft een tegenovergesteld effect. 

Beech

Brengt begrip, respect en verdraagzaamheid ten opzichte van het anders zijn van anderen.

Affirmatie

'Ik begrijp dat niet iedereen hetzelfde is en ik respecteer de mening van anderen'